White House Correspondents AssociationOpen

Maria Ayerdi Kaplan

Close